Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Trebišov
Adresa Kukučínova 3, 075 01 Trebišov
IBAN SK3175000000004030021337
Telefónne číslo +421 56 672 28 46, +421 917 555 739, +421 918 828 325
E-mail trebisov@ecav.sk
Seniorát Šarišsko-zemplínsky seniorát ECAV na Slovensku
Web www.trebisov.ecav.sk
Facebook https://www.facebook.com/ECAV-Trebi%C5%A1ov-104759041151502

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový farár: Mgr. Marek Semko , +421 918 828 325 , trebisov@ecav.sk
Zborová dozorkyňa: Ing. Eva Timková , +421 918 543 029
Kantor: Ing. Ľuboš Plachtinský

Ďalšie informácie

Služby Božie v Trebišove sa konajú každú nedeľu o 10.00 hod. a každý štvrtok o 18.00 hod. V Sečovciach sú SB každú nedeľu o 8.00 hod.

INSTAGRAM: ecav_trebisov