Pozvanie do kostola

Pozvanie do kostola

Pozývame vás

 

Dátum

Aktivita

Čas

Miesto

3.3.2024 

3. pôstna nedeľa

Služby Božie 

8.00 hod.

10.00 hod.

Sečovce

Trebišov

5.3.2024

Biblická hodina

18.00 hod.

Trebišov

10.3.2024    

4. pôstna nedeľa

Služby Božie

8.00 hod.

10.00 hod.

Sečovce

Trebišov

14.3.2024

Pôstna večiereň

18.00 hod.

Trebišov

17.3.2024

5. pôstna nedeľa - Smrtná

Služby Božie 

- Pašie

8.00 hod.

10.00 hod.

Sečovce

Trebišov

19.3.2024

Biblická hodina

18.00 hod.

Trebišov

20.3.2024

Biblická hodina

15.30 hod. 

Sečovce

21.3.2024

Pôstna večiereň

18.00 hod.

Trebišov

24.3.2024 

6. pôstna nedeľa - Kvetná 

Pašiové služby Božie so spoveďou a Večerou Pánovou

8.00 hod.

10.00 hod.

Sečovce

Trebišov

26.3.2024

Biblická hodina

18.00 hod.

Trebišov

27.3.2024

Biblická hodina

15.30 hod.

Sečovce

28.2.2024 

Zelený štvrtok

Spoveď 

s Večerou Pánovou

18.00 hod.

Trebišov

29.2.2024
Veľký piatok

Služby Božie 

- Pašie

8.00 hod.

10.00 hod. 

Sečovce

TrebišovSpoveď 

s Večerou Pánovou

Po pašiových Bohoslužbách

Trebišov

31.3.2024

1. slávnosť veľkonočná

Slávnostné 

služby Božie

8.00 hod.

10.00 hod.

Sečovce

Trebišov

1.4.2024

2. slávnosť veľkonočná

Služby Božie
so spoveďou a VP

Služby Božie 

8.00 hod.


10.00 hod.

Sečovce


Trebišov