Služba zborových presbyterov v kostole 

počas Bohoslužieb v roku 2022

3. pôstna nedeľa

20.3.2022

Lenka Janoková

4. pôstna nedeľa

27.3.2022


5. pôstna nedeľa - Smrtná

3.4.2022


6. pôstna nedeľa - Kvetná

10.4.2022

Ondrej Matija

Veľký piatok

15.4.2022


1. slávnosť veľkonočná

17.4.2022


2. slávnosť veľkonočná

18.4.2022

Miloš Remeš

1. nedeľa po Veľkej noci

24.4.2022


2. nedeľa po Veľkej noci

1.5.2022


3. nedeľa po Veľkej noci

8.5.2022

Marek Semko

4. nedeľa po Veľkej noci

15.5.2022


5. nedeľa po Veľkej noci

22.5.2022


Nedeľa po Vstúpení

29.5.2022

Ľubica Tkáčová

1. slávnosť svätodušná

5.6.2022


2. slávnosť svätodušná

6.6.2022


Svätá Trojica

12.6.2022

Oľga Wűrschnerová

1. nedeľa po Svätej Trojici

19.6.2022


2. nedeľa po Svätej Trojici

26.6.2022


3. nedeľa po Svätej Trojici

3.7.2022

Elena Demčáková

4. nedeľa po Svätej Trojici

10.7.2022


5. nedeľa po Svätej Trojici

17.7.2022


6. nedeľa po Svätej Trojici

24.7.2022

Jana Hybenová

7. nedeľa po Svätej Trojici

31.7.2022


8. nedeľa po Svätej Trojici

7.8.2022


9. nedeľa po Svätej Trojici

14.8.2022

Lenka Janoková

10. nedeľa po Svätej Trojici

21.8.2022


11. nedeľa po Svätej Trojici

28.8.2022


12. nedeľa po Svätej Trojici

4.9.2022

Ondrej Matija

13. nedeľa po Svätej Trojici

11.9.2022


14. nedeľa po Svätej Trojici

18.9.2022


15. nedeľa po Svätej Trojici

25.9.2022

Miloš Remeš

Poďakovanie za úrody zeme

2.10.2022


17. nedeľa po Svätej Trojici

9.10.2022


18. nedeľa po Svätej Trojici

16.10.2022

Marek Semko

19. nedeľa po Svätej Trojici

23.10.2022


20. nedeľa po Svätej Trojici

30.10.2022


Pamiatka reformácie

31.10.2022

Ľubica Tkáčová

3. ned. pred koncom cirk. roka

6.11.2022


Predposledná nedeľa cirk. roka

13.11.2022


Posledná nedeľa cirk. roka

20.11.2022

Oľga Wűrschnerová

1. adventná nedeľa

27.11.2022


2. adventná nedeľa

4.12.2022


3. adventná nedeľa

11.12.2022

Elena Demčáková

4. adventná nedeľa

18.12.2022


Štedrý večer

24.12.2022


1. slávnosť vianočná

25.12.2022

Jana Hybenová

2. slávnosť vianočná

26.12.2022


Závierka občianskeho roka

31.12.2022