20. výročie posvätenia kostola

20. výročie posvätenia kostolaDvaja sa majú lepšie ako jeden,... Kazateľ 4, 9

 

20. VÝROČIE posvätenia KOSTOLA 

je príležitosť na STRETNUTIE.

 

Nedeľu 30. JÚNA 2024 môžeme prežiť SPOLU.

Po ranných BOHOSLUŽBÁCH, ktoré sa začnú o 10.00 hod., sa posadíme 

k prestretým STOLOM. Chutné JEDLO otvára cestu k ĽUĎOM. Často prehlbuje 

VZŤAHY, dokonca vie OBNOVIŤ i staršie PRIATEĽSTVÁ. 

Aj POPOLUDŇAJŠÍ program pripravujeme tak, aby STE si potom večer pred 

spaním MOHLI  povedať: Bol to KRÁSNY DEŇ. 

Srdečne VÁS POZÝVAME do kostola, ktorý je už 20 rokov duchovným 

DOMOVOM evanjelikov v Trebišove.

 


Z dôvodu zabezpečenia občerstvenia Vás prosíme, aby ste svoju účasť potvrdili na našom

 farskom úrade. Môžete tak urobiť osobnou návštevou, telefonicky alebo zaslaním SMS správy 

na telefónne číslo: 0918 828 325 do štvrtka 27. júna 2024 do 10. hodiny. 

Predpokladaný záver podujatia je o 15.00 hod.